IndsejlingenHavnen er igen åben for gæstesejlere.

Vær opmærksom på, at forfyret til fyrlinjen ikke er genetableret endnu.

Vandstanden ved normal vandstand er lige nu : 2 meter.  09-07-2024


Oprensning af havnen og indsejling  i 2020.

Ved hjælp af støtte fra Østsjællands Andelsvaskeris Fond og Stevns Brands Fonds gavmilde donationer, var det i vinteren 2020 muligt at realisere det hidtil største projekt i foreningens historie.

I flot januar/februar-vejr i 2020 sørgede Peter Madsen Rederi A/S for at fjerne 5.000 kubikmeter materiale fra havnebassinets bund, således at vanddybden i hele havnen nu er 2,30 m. Forinden havde havnebestyrelsen sørget for at få myndighedernes tilladelse til at dumpe det opgravede materiale til søs. 

Med passende brug af havnens kutter, Sandormen, i indsejlingen skulle besejlingsforholdene så gerne være fine sæsonen igennem. Takket være Sandormens kraftige maskine og skruetøj kan eventuel tilsanding blæses væk, og det det sker løbende, når behovet er der.